Skip to main content

Oscar Boule

identitat, web, comunicació

Disseny de la identitat per Òscar Boule, consultor, coach i formador. Projecte que respon als conceptes d'honestedat, claredat i direcció, i que representa a un professional que es defineix com motor de canvi en les persones.Creació del logotip, papereria, elements de comunicació i web corporativa.
images/projectes/oscarBoule/oscarBoule-responsive.jpg
images/projectes/oscarBoule/oscarBoule-logo.png