Skip to main content

Legalmente

identitat, web

Disseny de la identitat de Legalmente, un equip multidisciplinari especialitzat en dret familiar, psicologia i coaching que ofereix assessorament emocional i legal en processos de família i personals.Creació del logotip, targetes i web corporativa.
images/projectes/legalmente/legalmente-responsive.jpg
images/projectes/legalmente/legalmente-logo.png